err_field_date_must_be_valid

err_field_date_must_be_valid
01 אפריל, 2022 - 30 אפריל, 2022

מפלגות

יהדות התורה והשבת - אגודת ישראל דגל התורה (7 חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 55:30
22 הופעות מפלגתיות בוועדות

הציונות הדתית (7 חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 36:22
24 הופעות מפלגתיות בוועדות

ח"כ יחיד (1 חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 28:15
3 הופעות מפלגתיות בוועדות

ישראל ביתנו (7 חברי כנסת) (3 אינם חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 22:33
ממוצע שעות שאינם ח״כים 0:00
16 הופעות מפלגתיות בוועדות

העבודה (7 חברי כנסת) (1 אינם חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 19:35
ממוצע שעות שאינם ח״כים 0:00
14 הופעות מפלגתיות בוועדות

כחול לבן (8 חברי כנסת) (3 אינם חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 14:18
ממוצע שעות שאינם ח״כים 4:42
15 הופעות מפלגתיות בוועדות

תקווה חדשה (6 חברי כנסת) (3 אינם חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 14:01
ממוצע שעות שאינם ח״כים 6:50
14 הופעות מפלגתיות בוועדות

הרשימה המשותפת (חד"ש, תע"ל, בל"ד) (6 חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 13:37
11 הופעות מפלגתיות בוועדות

ימינה בראשות נפתלי בנט (6 חברי כנסת) (1 אינם חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 11:55
ממוצע שעות שאינם ח״כים 13:26
3 הופעות מפלגתיות בוועדות

מרצ (6 חברי כנסת) (3 אינם חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 8:05
ממוצע שעות שאינם ח״כים 0:51
12 הופעות מפלגתיות בוועדות

הרשימה הערבית המאוחדת (4 חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 2:03
1 הופעות מפלגתיות בוועדות

אינם חברי כנסת (0 חברי כנסת) (1 אינם חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 0:00
ממוצע שעות שאינם ח״כים 1:41
0 הופעות מפלגתיות בוועדות