err_field_date_must_be_valid

err_field_date_must_be_valid
01 יולי, 2022 - 31 יולי, 2022

מפלגות

יהדות התורה והשבת - אגודת ישראל דגל התורה (7 חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 86:33
11 הופעות מפלגתיות בוועדות

הציונות הדתית (6 חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 72:12
1 הופעות מפלגתיות בוועדות

ימינה בראשות נפתלי בנט (7 חברי כנסת) (1 אינם חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 30:38
ממוצע שעות שאינם ח״כים 3:28
2 הופעות מפלגתיות בוועדות

ישראל ביתנו (7 חברי כנסת) (3 אינם חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 24:54
ממוצע שעות שאינם ח״כים 7:56
5 הופעות מפלגתיות בוועדות

כחול לבן (8 חברי כנסת) (3 אינם חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 24:17
ממוצע שעות שאינם ח״כים 1:23
8 הופעות מפלגתיות בוועדות

עוצמה יהודית (1 חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 15:51
0 הופעות מפלגתיות בוועדות

העבודה (7 חברי כנסת) (1 אינם חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 13:19
ממוצע שעות שאינם ח״כים 3:29
0 הופעות מפלגתיות בוועדות

מרצ (6 חברי כנסת) (3 אינם חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 11:35
ממוצע שעות שאינם ח״כים 0:21
3 הופעות מפלגתיות בוועדות

הרשימה המשותפת (חד"ש, תע"ל, בל"ד) (6 חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 8:32
4 הופעות מפלגתיות בוועדות

תקווה חדשה (6 חברי כנסת) (3 אינם חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 8:24
ממוצע שעות שאינם ח״כים 21:02
2 הופעות מפלגתיות בוועדות

הרשימה הערבית המאוחדת (4 חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 3:00
0 הופעות מפלגתיות בוועדות

אינם חברי כנסת (0 חברי כנסת) (1 אינם חברי כנסת)

ממוצע שעות ח״כים 0:00
ממוצע שעות שאינם ח״כים 5:08
0 הופעות מפלגתיות בוועדות